Eficiència energètica

Assessorament a Ajuntaments per millorar l'enllumenat públic.
Col·laborem amb diversos municipis per augmentar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i evitar la contaminació lluminosa.

Skimmers para la recuperación de aceites y grasas

Los skimmers permiten recuperar los aceites y grasas presentes en las aguas residuales, de proceso o subterráneas. Estos equipos permiten reducir los costes de gestión de las aguas residuales y recuperar las sustancias lipófilas presentes en el agua.

Projectes d'Energies Renovables

La combinació de l'ús d'energies renovables i major eficiència energètica redueix les emissions de gasos amb efecte hivernacle i la factura d'energia dels nostres clients.

Investigació i descontaminació de sòls.

Identificació i tractament de sòls afectats per fuites creuades de dissolvents clorats.

Estudis d'Impacte Ambiental

Els projectes milloren adequant-se al seu entorn; tenint en compte els efectes sobre el patrimoni natural i cultural les activitats poden explotar els recursos disponibles de forma sostenible.

Treballem per un futur sostenible

Gestió dels diferents factors de desenvolupament al nostre abast amb l'objectiu d'aconseguir les condicions econòmiques, socials i ecològiques que permetin satisfer les necessitats actuals i futures de la societat i l'entorn en que coexisteixen sense posar en risc el seu funcionament futur harmònic i continuat, en el temps i l'espai.

Aigua

Aigua
Mantenir la quantitat i qualitat de l'aigua ens obliga a gestionar correctament la seva obtenció, tractament i distribució i després d'utilitzar-la evitant el seu malbaratament, tornar-la al medi, depurada per conservar-la.

Residus

Residus
Gestionar els residus comença per evitar la seva generació, reciclar o reutilitzar-los valoritzant-los i evitar la seva dispersió en el medi.

Energia

Energia
Promovem l'estalvi i l'eficiència energètica prioritzant l'ús d'energies renovables.

Medi Natural

Medi Natural
Les nostres intervencions en el Medi Natural tenen com objectiu facilitar l'aprofitament sostenible dels ecosistemes i els recursos naturals.

Activitats

Activitats
Aconseguir activitats econòmiques ambientalment sostenibles és treballar per una societat econòmicament sostenible: assessorem empreses de diversos sectors per aconseguir aquests objectius.

Seguretat

Seguretat
L'anàlisi de l'entorn i les activitats són claus per prevenir i actuar en situacions de risc. Una bona planificació evita danys i ofereix eines de resposta i recuperació.
  • El nostre objectiu:

    Col·laborar en la gestió dels recursos necessaris pel desenvolupament sostenible de la societat.